Firma od 2013 roku profesjonalnie zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy. Wzrost poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy można obserwować z roku na rok. Często związane jest z wprowadzeniem stałego nadzoru firm, który polega na przekazywaniu zadań specjaliście ds. BHP z firm zewnętrznych.

 

Wierzę, że  na Ogólnym Bezpieczeństwie skorzystają wszyscy zaangażowani w działalność swojej firmy i że będzie to możliwe dzięki promocji i poprawie warunków bezpiecznej pracy, kontroli potencjalnych zagrożeń, świadomości bezpiecznych zachowań  a także zaangażowaniu ze strony każdej z osób.

 

Posiadam dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie BHP, oraz praktykę, którą zdobyłam 
pełniąc funkcję Inspektora ds. BHP w dużej firmie produkcyjnej.
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za Ogólne Bezpieczeństwo.

 

Żadne zadanie nie jest na tyle ważne lub pilne, by nie mogło być wykonane w sposób bezpieczny.